Välkommen till Safe Care och journalsystemet Safe-Doc

 

 

Med engagemang och kompetens implementerar vi Safe-Doc, ett resurseffektivt, användarvänligt och egenutvecklat verksamhetssystem  för hälsa, vård och omsorg.

Safe Care är ett specialistföretag som utvecklar och marknadsför Safe-Doc. Vårt verksamhetssystem passar väldigt väl till de flesta verksamheter inom hälsa, vård och omsorg.

Med över 30 000 användare inom privat och offentlig verksamhet har vi sedan starten år 2000 kontinuerligt utvecklat Safe-Doc. Från början var det ett journalsystem,  sedan utvecklade vi det till ett dokumentationssystem och idag kallar både vi och våra kunder det för ett verksamhetssystem då det ofta täcker de flesta förekommande kundbehoven. Vi utvecklar nya lösningar för att ytterligare bidra till att effektivisera våra kunders vardag, nyligen har vi släppt den första mobila versionen av Safe-Doc och också en ny familjehemsmodul. Vi är lyhörda för att både möta förändrade verksamhetskrav men också för att möta upp till nya myndighetskrav och lagar.

Våra kunder finns representerade inom många slags verksamheter, t.ex. äldreomsorg, HVB, LSS-boende, Familjehem, psykiatriboende, dietister, rehab och handikappomsorg.

Trots en hög utvecklingstakt bibehåller vi en mycket hög kvalitet vilket det låga antalet inkommande supportärenden per dag bevisar. Som mest registreras är 3-6 ärenden per dag vilket kan anses lågt med tanke på att vi har över 30 000 aktiva användare.

För att följa med våra kunder i deras utveckling och önskemål om nya funktioner anordnar vi årligen användarträffar där användarna också får information om nya moduler, integrationer, nya versioner och om kommande uppdateringar m.m. Utvecklingen i Safe-Doc sker enligt riktlinjer från lagstiftare.
 
Genom bra relationer med våra kunder, kollegor och samarbetspartners skapar vi produkter som ger användarna optimala funktioner.

Säker Dokumentation - enkelt och flexibelt!

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.

Läs mer:
Nyheter
Läs mer om vå ra produkter 
Läs mer om våra tjänster

Nyheter

Öppna kurser i Malmö & i Stockholm

- Schemat för Öppna kurser hösten 2016 är påbörjat ____________________________           Schemat för hösten 2016 är under framatgning med utbildningstillfällen i Malmö och i Stockholm. Se vidare under Utbildning. Ny  Systemadministratör? Vi har admin utbildning i Malmö den 25...

Safe-Doc kommer snart i APP-version

Vi är nu inne i slutfasen av utveckling på vår kommande APP för Safe-Doc. I mitten av juni beräknas den klar och i slutet av månaden finns den att beställa till din verksamhet. APP-en kommer först i iPhone utförande och i höst kommer även en Android-version att släppas. Vill du veta mer, kontakta lars.lanker@safecare.se för vidare...

Modulerna i Safe-Doc som underlättar det dagliga arbetet för dig inom vård & omsorg.

Öppna utbildningar