Välkommen till Safe Care och journalsystemet Safe-Doc

Med engagemang och kompetens implementerar vi Safe-Doc, ett resurseffektivt, användarvänligt och egenutvecklat verksamhetssystem  för hälsa, vård och omsorg.

Safe Care är ett specialistföretag som utvecklar och marknadsför Safe-Doc. Vårt verksamhetssystem passar väldigt väl till de flesta verksamheter inom hälsa, vård och omsorg.

Med över 30 000 användare inom privat och offentlig verksamhet har vi sedan starten år 2000 kontinuerligt utvecklat Safe-Doc. Från början var det ett journalsystem,  sedan utvecklade vi det till ett dokumentationssystem och idag kallar både vi och våra kunder det för ett verksamhetssystem då det ofta täcker de flesta förekommande kundbehoven. Vi utvecklar nya lösningar för att ytterligare bidra till att effektivisera våra kunders vardag, nyligen har vi släppt den första mobila versionen av Safe-Doc och också en ny familjehemsmodul. Vi är lyhörda för att både möta förändrade verksamhetskrav men också för att möta upp till nya myndighetskrav och lagar.

Våra kunder finns representerade inom många slags verksamheter, t.ex. äldreomsorg, HVB, LSS-boende, Familjehem, psykiatriboende, dietister, rehab och handikappomsorg.

Trots en hög utvecklingstakt bibehåller vi en mycket hög kvalitet vilket det låga antalet inkommande supportärenden per dag bevisar. Som mest registreras är 3-6 ärenden per dag vilket kan anses lågt med tanke på att vi har över 30 000 aktiva användare.

För att följa med våra kunder i deras utveckling och önskemål om nya funktioner anordnar vi årligen användarträffar där användarna också får information om nya moduler, integrationer, nya versioner och om kommande uppdateringar m.m. Utvecklingen i Safe-Doc sker enligt riktlinjer från lagstiftare.
 
Genom bra relationer med våra kunder, kollegor och samarbetspartners skapar vi produkter som ger användarna optimala funktioner.

Säker Dokumentation - enkelt och flexibelt!

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.

Läs mer:
Nyheter
Läs mer om vå ra produkter 
Läs mer om våra tjänster

Nyheter

Integrationen till Senior Alert – information om driftstopp

Driftstopp - Senior Alert förlängt! Det planerade driftstoppen förlängs pågrund av Senior alerts problem att uppnå stabilitet i den nya plattformen. Vi återkommer löpande med information via mail till de kunder berörs. Vi har idagsläget ingen datum för när anslutningen är öppen igen. Vi bekagar fördröjingen.  

Ny modul till Safe-Doc, Riskanalys

Riskanalyserna genomförs i ett formulär utifrån de områden verksamheten anser relevanta för målgruppen. Formulärens utformning och områden görs av Safe Care i enlighet med kundens önskemål och ingår i priset. Riskanalyserna genomförs utifrån sannolikhet och allvarlighetsgrad. Safe-Doc skapar automatiskt en journalanteckning i antingen Social...

Ny release av Safe-Doc

Nyligen lanserade vi den senaste versionen av Safe-Doc. Du kan läsa mer om vad den innehåller här: Release 2016.12.21.pdf (588,7 kB)   Information om tidigare releaser finner du här: Releasdokument

Fler öppna kurser!

Vi har publicerat fler öppna kurser, både för administratörer och användare. Läs mer på fliken utbildning under rubriken Tjänster ovan.  

Susanne Arvidsson har börjat hos oss!

Vi välkomnar Susanne till Safe Care Svenska AB och så här presenterar hon sig själv: "Jag har en gedigen erfarenhet från offentlig sektor, såväl inom slutenvård som kommunal hemsjukvård/hemvård  i egenskap av sjuksköterska och chef. Som sjuksköterska startade jag tillsammans med sjukgymnast och handläggare upp ett vårdplaneringsteam som...
Följ Safe Care Svenska AB