Safe Care Svenska AB

Safe Care Svenska AB startades 2006 och förvärvade då verksamhetssystemet Safe-Doc,  vars utveckling startade 1999.

Företagets engagemang riktar sig mot dokumentationsprocessen inom den privata och kommunala vård- och omsorgssektorn.

Vår målsättning är att med nära samarbete med våra kunder, kollegor och samarbetspartners skapa de produkter som ger användarna de funktioner man får mest nytta av.

Safe Cares verksamhetssystem Safe-Doc skall kunna tjänstgöra såsom den nationella IT-strategin för vård och omsorg eftersträvar.

Safe Care, tillsammans med andra leverantörer av IT-stöd för vården, medverkar vid möten och har en dialog med Socialstyrelsen kring den fortsatta utvecklingen av den nationella IT-strategin (nationella riktlinjer, kunskapsöversikter, indikatorer för god vård, informationsförsörjning, öppna jämförelser,  BIF, HSA, RIV och SITHS) samt nationellt fackspråk för vård och omsorg.

Safe Care följer också utvecklingen av arkitekturföreningens arbete med standardvårdplaner med stort intresse.
 

Några exempel på Safe Cares utveckling för att möta den framtid som den nationella IT-strategin skisserar är att

 avvikelsesystemet har gjorts tillgängligt via vårdgivarens hemsida för att anhöriga och andra skall kunna meddela ”ris och ros” (klagomålshantering)

 i mån av behörighet låta brukares dokumentation vara tillgänglig via webb för auktoriserade individer

 arkivdatabasen byggts som plattform för att utbyta dokumentation med andra system

Nyheter

Utbildning för Systemadministratörer i Malmö

Den 30 maj kan vi erbjuda en utbildningsdag för Systemadministratörer på Dockplatsen 1 i Malmö. Kursen avser dig som har totala ansvaret för Safe-Doc: 09.00 - 12.00 Systemadministratörsutbildning Grundläggande. 13.00 - 16.00 Administratörsutbildning i Safe-Doc´s tilläggsmoduler. Vi arbetar med inslag som presenteras under beskrivningen för Öppna kurser på sidan Utbildning. Pris: 4500...

Ny release av Safe-Doc - Safe-Doc NG v 1.0

Vi lanserar nu ny version av Safe-Doc. Safe-Doc NG v 1,0. Du kan läsa mer om vad den innehåller här: Release Safe-Doc NG 1.0 (2018-04) Nu ges bland annat nu möjlighet till fler inloggninsmetoder tack vare Safe ID tjänst. Releasen innehåller också många underliggande delar som är förberedande för att bland annat uppgraderingar skall kunna utföras automatiskt vid kommande...

GDPR

Den nya lagen General Data Protection Regulation (GDPR) kommer ersätta den tidigare personuppgiftslagen i maj 2018. Vi har på denna sida frågor och svar som kommit in från er kunder.  

Integrationen till Senior Alert – information om driftstopp

Driftstopp - Senior Alert förlängt! Det planerade driftstoppen förlängs pågrund av Senior alerts problem att uppnå stabilitet i den nya plattformen. Vi återkommer löpande med information via mail till de kunder berörs. Vi har idagsläget ingen datum för när anslutningen är öppen igen. Vi bekagar fördröjningen.  

Ny modul till Safe-Doc, Riskanalys

Riskanalyserna genomförs i ett formulär utifrån de områden verksamheten anser relevanta för målgruppen. Formulärens utformning och områden görs av Safe Care i enlighet med kundens önskemål och ingår i priset. Riskanalyserna genomförs utifrån sannolikhet och allvarlighetsgrad. Safe-Doc skapar automatiskt en journalanteckning i antingen Social journal eller HSL- journal utifrån riskens...