Releasedokument för Safe-Doc och Tilläggsmoduler

Release

Omfattar
Release 2017-12-22.pdf

Dynamisk statistik: mindre förbättringar vid upplägg av Uppgifter i mall
e-Läkemedel: div förbättringar, prestanada
Delegering i Safe-Doc: mindre förändringar som färg/benämning
Avgifter/ekonomi: förbättrad sökfunktion: person, besluts-id, Uppgifter på faktura, autogiro (tillval)
Kalender: påminnelser avseende Genomförandeplan visas i kalender, Sol-och HSL insatser visas i kalendern, om dessa moduler tillämpas
Inloggningsförsök: inställning om hur många försök användare kan göra innan kontot låses
Brukar- och enhetsrättigheter: ändrat till att vara utökad. OBS! Utökade rättigheten måste läggas till i era rollerna för att dessa länkar framöver skall bli tillgängliga på användarkortet.
Start och slutdatum på användarkort:  användare inaktiveras automatiskt dagens efter satt slutdatum om detta tillämpats.

Förändringar mellan release 2016.12.21 till 2017.6.pdf

Filhantering; Scanna filer direkt till mapp och koppla fil till brukare
Lägg till person: Brukaren blir automatisk vald på dokumentationsfliken
Brukarkortet: Brukarre under 18 år får automatiskt markering om gallringsundtantag
Användarkortet: Vid val av roll visas också rollens beskivning
Allmämma upgifter/omvårdnadsanames: Endast uppgifter från aktivt vårdtillfälle på brukarinformationen
Omvårdnadsanamnes: Finns text skriven på inaktiva rubriker visas texten
Journal: Att starta ny journal via knappraden i journal är nu en utökad rättighet och ställs in i roller
Journal: Tre nya symboler att koppla till sökord
Hälsoplan (ICF i HSL): Justerade benämningar och omplacering av sökord
Genomförandeplan: Går inte längre att kopiera en osignerad plan
Genomförandeplan: Endast använda rubriker ovan linjen - (Nytt) används för komplettering av rubrik och text
Loggning: Sök i loggen på Brukare eller Användare för att se alla inloggningar mm
Avgifter  (avser Kommun): Reduceringskapas även på låsta poster
Familjehemsmodulen: Ny galleringsmodul, varning vid bubbelinskrift av föräldrar. Ej möjligt med ärendeansvarig på regionnivå 
APP-utveckling: HSl- Hälsoplan och Hälsostatus i Safe-Doc App, Åtgärder och resultat till journaler via app
APP-utveckling: Registrera avvikelserapport  via appen (Avvikslemodulen måste vara installerad)

   
   
   
   
   

Release 2016.12.21.pdf
Nyheter till release 2016-04-29.pdf
Ny release 2015-06-29 för privata.pdf
Safe-Doc privata mellan 2013 och 2014-12-10.pdf