Releasedokument för Safe-Doc och Tilläggsmoduler

Release

Omfattar
Förändringar mellan release 2016.12.21 till 2017.6.pdf

Filhantering; Scanna filer direkt till mapp och koppla fil till brukare
Lägg till person: Brukaren blir automatisk vald på dokumentationsfliken
Brukarkortet: Brukarre under 18 år får automatiskt markering om gallringsundtantag
Användarkortet: Vid val av roll visas också rollens beskivning
Allmämma upgifter/omvårdnadsanames: Endast uppgifter från aktivt vårdtillfälle på brukarinformationen
Omvårdnadsanamnes: Finns text skriven på inaktiva rubriker visas texten
Journal: Att starta ny journal via knappraden i journal är nu en utökad rättighet och ställs in i roller
Journal: Tre nya symboler att koppla till sökord
Hälsoplan (ICF i HSL): Justerade benämningar och omplacering av sökord
Genomförandeplan: Går inte längre att kopiera en osignerad plan
Genomförandeplan: Endast använda rubriker ovan linjen - (Nytt) används för komplettering av rubrik och text
Loggning: Sök i loggen på Brukare eller Användare för att se alla inloggningar mm
Avgifter  (avser Kommun): Reduceringskapas även på låsta poster
Familjehemsmodulen: Ny galleringsmodul, varning vid bubbelinskrift av föräldrar. Ej möjligt med ärendeansvarig på regionnivå mm
APP-utveckling: HSl- Hälsoplan och Hälsostatus i Safe-Doc App, Åtgärder och resultat till journaler via app, mm
APP-utveckling:Registrera avvikelserapport  via appen (Avvikslemodulen måste vara installerad)

Release 2016.12.21.pdf

Nya inloggningsmetoder möjliga
System-Id och licenstak 
Hantera Glömt lösenord
Brukarinformationen:
Möjligt med foto (filhanterare krävs). Utökad rättigheter för att få redigera innehåll.
Journal: Varning vid signering av annans anteckning
Genomförandeplan: Hjälptexter visas tydligare. Infoga bild (filhanterare krävs, minst IE11). Ny färg på historik mm
Filhanteraren: Filer automatlänkas till vald brukare vid uppladdning av fil.
Statisk statistik - nya parametrar: Delegationslista visa "Befattning". Personer utan genomförandeplan. Avlidna visas nu endast i träfflista under specificerad tidsintervall.

Delegeringar: Digital signering och två nya vyer.
Kommunavgifter: Ändrad beräkning på personer som fyller 65 år.
Safe-Doc App: Förbättringar och bättre gränssnitt.
e-Läkemedel: Möjlligt med en kombinerad roll som Sjuksköterska och Adminstratör.
Familjehem: Faktureringsdel för uppdragsgivare samt ersättning till familjehem.

Nyheter till release 2016-04-29.pdf
Ny release 2015-06-29 för privata.pdf
Safe-Doc privata mellan 2013 och 2014-12-10.pdf