Utbildning

Vi som utbildar är delaktiga genom hela processen vid en implementation av Safe-Doc. Vi är också projektledare vilket medför att vi har en mycket god kännedom om ditt system inför utbildningen. Detta är en garanti för god utbildning och ett bra stöd efter utbildningen.

Kundanpassad utbildning

I samband med en implementation av ett grundsystem, eller då ett befintligt system utökas med en eller flera tilläggsmoduler, erbjuder vi självklart alltid utbildning. I samband med ett nytt system ingår det i vårt förarbete att föreslå ett lämpligt utbildningsupplägg för blivande användare och administratörer.

Vi är måna om att användarna i de olika yrkesgrupperna inom de olika lagrummen känner sig trygga med systemet inför uppstarten.

Vi kan också utbilda delar av personalen till att bli Superusers som senare utbildar övrig personal. 

 Utbildning kan genomföras:

 i lokal som anvisas av kunden

 i Safe Cares lokaler på Skeppsbron 2 i Malmö

 via Internet

Har ni behov av Tips och trix, fräscha upp kunskaperna efter längre frånvaro eller är helt ny på jobbet? Se vårt schema för Öppna kurser.

Vill du att vi kontaktar dig så finns det ett kontaktformulär att fylla i längre ned på sidan.

Öppna kurser 2018
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kurstillfällen vid för få antal deltagare, 1 månad innan kurstarten. Vi kontaktar er för ombokning. Kurstillfällen kan överlåtas till annan deltagare.

- beskrivningar över kursinnehållet finner du längre ned på sidan                    

Malmö Maj
30 maj 09.00-12.00 - Systemadministratörsutbildning Grundläggande
30 maj 13.00-16.00 - Administratörsutbildning i Safe Doc's tilläggsmoduler: Avvikelsemodulen - att skapa blanketter och Statistikunderlag samt Filhantering

Malmö - Stockholm  - vi återkommer med datum
09.00-12.00 - Grunderna i Safe-Doc (ej HSL)
13.00-16.00 - Administratörsutbildning i Safe Doc's tilläggsmoduler: Ordbehandlaren, skapa mallar

 Kursernas innehåll
Grunderna i Safe-Doc (ej HSL)
En grundläggande utbildning i Safe-Doc där användaren får kunskap i hantera samtliga av de delar som ingår i ett standardflöde så som att lägga till patient/brukare, starta en journal, skriva anteckningar, lägga till åtgärder och resultat till anteckning, upprätta och hantera genomförandeplaner mm. Vi går igenom de olika sökalternativen, filtreringsfunktioner, utskrifter samt hur ett "aktuellt status" skapas mm. En perfekt utbildning för den nyanställda eller för dig som vill fräscha upp kunskaperna.

HSL i Safe-Doc
Standardutbildning i Safe-Doc där användaren får grundkunskaper i hela HSL- dokumentationen med Anamnes, status, planer och epikris, genomgång av samtliga sökfunktioner och utskriftsmöjligheter. Förkunskaper behövs inte. ICF ingår inte i utbildningen men med denna genomgång i ryggen, blir det lättare att förstå uppbyggnaden och funktionerna om det är ICF-struktur tillämpas eller som på sikt skall tillämpas i er verksamhet.

Systemadministratörsutbildning Grundläggande
En utbildning på "baksidan" av Safe-Doc och som avser dig som har ansvar för att underhålla Safe-Doc systemet. Du har rollen Systemadministratör i systemet. Vi går igenom "System-fliken" allt från upplägg och inaktivering av avdelningar, skapa/ändra roller och hantera rättigheter/utökade rättigheter, lägga till befattningar, koppla in nya rubriker till informationsöversikten, flytta personer till annan avdelning, lägga till boende/patienter, lägga till nya användare, byta lösenord, lägga upp och inaktivera sökord, inaktivera brukare, ändra rubriker i Genomförandeplan, avsluta och hantera avslutade vårdtillfällen och journaler.

Administratörsutbildning - lokala administratörer 
En genomgång som passar dig som kanske utöver att du själv dokumenterar i systemet också har fått ansvar för att vara lokal adminstratör för att stötta kollegor. Vi går igenom byten av lösenord, lägga upp sökord, lägga till nya användare och nya brukare, inaktivera sam flytta brukare, stata och avsluta vårdtillfälle och journal mm.

Administratörsutbildning i Safe-Doc´s tilläggsmoduler
En utbildning för dig som skall administrera våra moduler så som Avvikelsemodulen, Dynamisk statistik, Filhanterare, Fakturering, Hjälpmedel, Boendemodulen mm. Vi tar upp de moduler ni har i ert Safe-Doc efterhand som önskemål inkommer. Ange vid bokning den modul du vill att vi går igenom. Förkunskaper behövs inte.

Boka din plats genom att fylla i kontaktformuläret här under. Välkommen med din anmälan.

Jag vill att ni kontaktar mig

Användarträffar

Det är viktigt att vi träffas. Att få möjlighet att diskutera synpunkter, önskemål och utbyta erfarenheter samt att blicka framåt och se vad som komma skall.
Ta del av våra användarträffar och var med och påverka framtida steg.

Nu har vi spikat platser och datum för våra användarträffar 2017!

De kommer att gå av stapeln den 6/2 i Malmö och 8/2 i Stockholm. Platserna för respektive träff kommer att vara på en central plats i respektive stad. Dagen börjar med registrering och kaffe kl 09:00 och avslutas vid 15:30. Förutom att presentera alla nyheter i Safe-Doc kommer vi att ha två gästföreläsare som berättar om ICF respektive om sina erfarenheter av en pilotinstallation av vår app i kombination med e-Läkemedel och e-Planering.