Nyheter

Användarträff 2020

Malmö 23/4
Göteborg 28/4
Stockholm 29/4

Välkommen med anmälan till användarträff

Erfarenhetsutbyte 
Tips och trix för befintliga funktioner
Vetskap om vilka tillval som finns
Safe-Doc roadmap

Läs mer och anmäl dig här

 

 

 

 

 

 

 

Ny Release av Safe-Doc 2019-10-18

Fönstret för att uppgradera till version 2019.10.18 är nu stängt

 

Övergripande innehåll i releasen

  • Ny gallringsmodul ersätter tidigare
  • Familjehemsmodul flertal förbättringar
  • NPÖ-anslutning enligt nya direktiv
  • Buggfixar och förbättringar inom flertalet moduler

Ytterligare beskrivning finns i 

Release Safe-Doc 2019.10.18.2.pdf

 

Riskanalys i Safe-Doc

Formulär för riskanalyserna skapas utifrån de områden verksamheten anser relevanta. 
Varje kund väljer själv hur formulären ska utformas.
Riskanalyserna genomförs utifrån sannolikhet och allvarlighetsgrad.

Det skapas automatiskt en journalanteckning i Social- eller HSL- journal.
En handlingsplan via omvårdnadsplan eller genomförandeplan kan upprättas direkt från anteckningen i journalen. 

Läs mer om riskanalysmodulen i produktbladet: Riskanalys.pdf

 

Välkommen till Safe Care och journalsystemet Safe-Doc

Med engagemang och kompetens implementerar vi Safe-Doc, ett resurseffektivt, användarvänligt och egenutvecklat verksamhetssystem för hälsa, vård och omsorg.

Safe Care är ett specialistföretag som utvecklar och marknadsför Safe-Doc. Vårt verksamhetssystem passar väldigt väl till de flesta verksamheter inom hälsa, vård och omsorg.

Med över 30 000 användare inom privat och offentlig verksamhet har vi sedan starten år 2000 kontinuerligt utvecklat Safe-Doc. Från början var det ett journalsystem, sedan utvecklade vi det till ett dokumentationssystem och idag kallar både vi och våra kunder det för ett verksamhetssystem då det ofta täcker de flesta förekommande kundbehoven. Vi utvecklar nya lösningar för att ytterligare bidra till att effektivisera våra kunders vardag. Vi är lyhörda för att både möta förändrade verksamhetskrav men också för att möta upp till nya myndighetskrav och lagar.

Våra kunder finns representerade inom många slags verksamheter, t.ex. äldreomsorg, HVB, LSS-boende, Familjehem, psykiatriboende, dietister, rehab och handikappomsorg.

För att följa med våra kunder i deras utveckling och önskemål om nya funktioner anordnar vi årligen användarträffar där användarna också får information om nya moduler, integrationer, nya versioner och om kommande uppdateringar m.m. 

 
Genom bra relationer med våra kunder, kollegor och samarbetspartners skapar vi produkter som ger användarna optimala funktioner.

Säker dokumentation - enkelt och flexibelt!


Nyheter

Läs mer om våra produkter 
Läs mer om våra tjänster

Följ Safe Care Svenska AB

Modulerna i Safe-Doc som underlättar det dagliga arbetet för dig inom vård & omsorg.