Bemanna

Bemanna är ett program som underlättar för arbetsplatserna att snabbt rekrytera vikarier. Något som för många är mycket tidskrävande. 

Programmet är webbaserat och kan nås hemmifrån samt från vilken dator som helst i verksamheten.

Ta hjälp av Bemanna för att överblicka de resurser som är tillgängliga. Boka även in önskade pass och tidpunkter. På detta sätt minskar du kostnaderna för både övertid och mertid.

Kontakta Linda om du önskar ytterligare information.

   RinKOntalka