NPÖ

Koppling till NPÖ enligt den nya standarden, via så kallad lokal TGP on line.
 

Modulerna i Safe-Doc som underlättar det dagliga arbetet för dig inom vård & omsorg.