Senior alert

Registrera Senior alerts riskbedömningar i Safe-Doc.

Med hjälp av modulen Senior alert i Safe-Doc förenklas arbetet med att registrera riskbedömningar som Downton Fall, Norton Trycksår, MNA undernäring samt Munhälsa.

Formulären är utformade likt blanketterna i Senior alert. Utöver själva riskbedömningen omfattar formulären patientdata, bakgrundsuppgifter, bakomliggande orsaker, åtgärder, händelser samt påminnelser och avslut. Riskbedömningspoäng räknas ut automatiskt likaså överförs data automatiskt till Senior Alert.

Arbetet med journaler i Safe-Doc har också förenklats.
Vid överföring av data till Senior alerts register, skapas automatiskt en anteckning i journalen om att en riskbedömning har registrerats. Föreligger det risk och åtgärder har markerats i formuläret skapas automatiskt också en vårdplan med de aktuella åtgärderna i Safe‑Doc. Planen kan hanteras på samma sätt som andra planer inom Safe-Doc och de egna sökorden kan användas löpande.

Vid händelse, registreras denna direkt i riskbedömningsformuläret i Safe‑Doc.

Vid uppdatering av en riskbedömning markeras de åtgärder som utförts och nya kan läggas till. Vårdplanen och Senior alert uppdateras automatiskt.

Vi tillhandhåller utbildning i hur ni använder formulären i Safe-Doc via nätet, hos oss eller hos er. Varför inte passa på att kombinera med en genomgång av kring nyheter samt andra inslag och frågeställningar kring funktionaliteten -  smart.

Produktblad Senior alert

Modulerna i Safe-Doc som underlättar det dagliga arbetet för dig inom vård & omsorg.