Ny release av Safe-Doc 2019-06-25

Du kan läsa vilka funktioner och tilläggsmoduler som påverkats i Release Safe-Doc 20190625-public.pdf

Varje kund ombeds själva beställa datum och tidpunkt för versionsuppgradering av sitt system genom att ta kontakt med supporten för överenskommelse om tidpunkt för uppgradering.

Som systemadministratör kan du registrera ett ärende i ärendehanteringssystemet med önskan om att bokning tidpunkt för uppgradering: http:/helpdesk.safecare.se

Telefonnummer till supporten: 040-64 30 320

Väl mött!

Boka tid för uppgradering
Varje kund ombeds själva beställa datum och tidpunkt för versionsuppgradering av sitt system genom
att ta kontakt med supporten för överenskommelse om tidpunkt för uppgradering.
Som systemadministratör kan registrera ett ärende i ärendehanteringssystemet med önskan om
bokning av tid för uppgradering: http:/helpdesk.safecare.se
Telefonnummer till supporten: 040-64 30 320