Ny Release av Safe-Doc 2019-10-18

Övergripande innehåll i releasen

  • Ny gallringsmodul ersätter tidigare
  • Familjehemsmodul flertal förbättringar
  • NPÖ-anslutning enligt nya direktiv
  • Buggfixar och förbättringar inom flertalet moduler

Ytterligare beskrivning finns i Release Safe-Doc 2019.10.18.2.pdf

 


Installation / Uppgradering
Varje kund ombeds själva beställa datum och tidpunkt för versionsuppgradering av sitt system genom att ta kontakt med supporten för överenskommelse om tidpunkt för uppgradering.

Som systemadministratör kan du registrera ett ärende i ärendehanteringssystemet med önskan om att boka tidpunkt för uppgradering: http:/helpdesk.safecare.se

Väl mött!