Nyheter

Ny release av Safe-Doc 2019-06-25

Du kan läsa vilka funktioner och tilläggsmoduler som påverkats i Release Safe-Doc 20190625-public.pdf

Varje kund ombeds själva beställa datum och tidpunkt för versionsuppgradering av sitt system genom att ta kontakt med supporten för överenskommelse om tidpunkt för uppgradering.

Som systemadministratör kan du registrera ett ärende i ärendehanteringssystemet med önskan om att bokning tidpunkt för uppgradering: http:/helpdesk.safecare.se

Telefonnummer till supporten: 040-64 30 320

Väl mött!

Boka tid för uppgradering
Varje kund ombeds själva beställa datum och tidpunkt för versionsuppgradering av sitt system genom
att ta kontakt med supporten för överenskommelse om tidpunkt för uppgradering.
Som systemadministratör kan registrera ett ärende i ärendehanteringssystemet med önskan om
bokning av tid för uppgradering: http:/helpdesk.safecare.se
Telefonnummer till supporten: 040-64 30 320

Ny release av Safe-Doc - Safe-Doc NG v 1.0

Vi lanserar nu ny version av Safe-Doc. Safe-Doc NG v 1,0. Du kan läsa mer om vad den innehåller här: Release Safe-Doc NG 1.0 (2018-04)

Nu ges bland annat nu möjlighet till fler inloggninsmetoder tack vare Safe ID tjänst. Releasen innehåller också många underliggande delar som är förberedande för att bland annat uppgraderingar skall kunna utföras automatiskt vid kommande releaser.

Information - om tidigare releaser finner du här: Releasedokument

Riskanalys i Safe-Doc

Riskanalyserna genomförs i ett formulär utifrån de områden verksamheten anser relevanta för målgruppen. Formulärens utformning och områden görs av Safe Care i enlighet med kundens önskemål och ingår i priset. Riskanalyserna genomförs utifrån sannolikhet och allvarlighetsgrad. Safe-Doc skapar automatiskt en journalanteckning i antingen Social journal eller HSL- journal utifrån riskens lagområde. En handlingsplan via omvårdnadsplan eller genomförandeplan kan upprättas direkt från anteckningen i journalen. En röd bock visas vid journalanteckningen då det finns en upprättad handlingsplan.

Läs mer om riskanalysmodulen i produktbladet: Riskanalys.pdf

 

Kontakta mig

Nyheter

Ny release av Safe-Doc 2019-06-25

Du kan läsa vilka funktioner och tilläggsmoduler som påverkats i Release Safe-Doc 20190625-public.pdf Varje kund ombeds själva beställa datum och tidpunkt för versionsuppgradering av sitt system genom att ta kontakt med supporten för överenskommelse om tidpunkt för uppgradering. Som...

Ny release av Safe-Doc - Safe-Doc NG v 1.0

Vi lanserar nu ny version av Safe-Doc. Safe-Doc NG v 1,0. Du kan läsa mer om vad den innehåller här: Release Safe-Doc NG 1.0 (2018-04) Nu ges bland annat nu möjlighet till fler inloggninsmetoder tack vare Safe ID tjänst. Releasen innehåller också många underliggande delar som är...

Riskanalys i Safe-Doc

Riskanalyserna genomförs i ett formulär utifrån de områden verksamheten anser relevanta för målgruppen. Formulärens utformning och områden görs av Safe Care i enlighet med kundens önskemål och ingår i priset. Riskanalyserna genomförs utifrån sannolikhet och allvarlighetsgrad. Safe-Doc skapar...