Safe Care Svenska AB

Safe Care Svenska AB startades 2006 och förvärvade då verksamhetssystemet Safe-Doc,  vars utveckling startade 1999.

Företagets engagemang riktar sig mot dokumentationsprocessen inom den privata och kommunala vård- och omsorgssektorn.

Vår målsättning är att med nära samarbete med våra kunder, kollegor och samarbetspartners skapa de 

 

produkter som ger användarna de funktioner man får mest nytta av.

Safe Cares verksamhetssystem Safe-Doc skall kunna tjänstgöra såsom den nationella IT-strategin för vård och omsorg eftersträvar.

Safe Care, tillsammans med andra leverantörer av IT-stöd för vården, medverkar vid möten och har en dialog med Socialstyrelsen kring den fortsatta utvecklingen av den nationella IT-strategin (nationella riktlinjer, kunskapsöversikter, indikatorer för god vård, informationsförsörjning, öppna jämförelser,  BIF, HSA, RIV och SITHS) samt nationellt fackspråk för vård och omsorg.

Safe Care följer också utvecklingen av arkitekturföreningens arbete med standardvårdplaner med stort intresse.
 

Några exempel på Safe Cares utveckling för att möta den framtid som den nationella IT-strategin skisserar är att

 avvikelsesystemet har gjorts tillgängligt via vårdgivarens hemsida för att anhöriga och andra skall kunna meddela ”ris och ros” (klagomålshantering)

 i mån av behörighet låta brukares dokumentation vara tillgänglig via webb för auktoriserade individer

 arkivdatabasen byggts som plattform för att utbyta dokumentation med andra system

Nyheter

Användarträff 2020

Malmö 23/4 Göteborg 28/4 Stockholm 29/4 Välkommen med anmälan till användarträff Erfarenhetsutbyte  Tips och trix för befintliga funktioner Vetskap om vilka tillval som finns Safe-Doc roadmap Läs mer och anmäl dig här              

Ny Release av Safe-Doc 2019-10-18

Fönstret för att uppgradera till version 2019.10.18 är nu stängt   Övergripande innehåll i releasen Ny gallringsmodul ersätter tidigare Familjehemsmodul flertal förbättringar NPÖ-anslutning enligt nya direktiv Buggfixar och förbättringar inom flertalet moduler Ytterligare beskrivning finns i  Release Safe-Doc 2019.10.18.2.pdf  

Riskanalys i Safe-Doc

Formulär för riskanalyserna skapas utifrån de områden verksamheten anser relevanta.  Varje kund väljer själv hur formulären ska utformas. Riskanalyserna genomförs utifrån sannolikhet och allvarlighetsgrad. Det skapas automatiskt en journalanteckning i Social- eller HSL- journal. En handlingsplan via omvårdnadsplan eller genomförandeplan kan upprättas direkt från anteckningen i...

Modulerna i Safe-Doc som underlättar det dagliga arbetet för dig inom vård & omsorg.