Releasedokument för Safe-Doc och Tilläggsmoduler

Release

Omfattar
Release Safe-Doc NG 1.0
(2018.04)

Allmänt: Releasen innehåller många underliggande delar som är förberedande för att bland annat uppgraderingar skall kunna utföras automatiskt vid kommande releaser.
Filhanteraren: Generell förbättring vid nedladdning av filer.
e-Läkemedel: Möjlighet att ansluta till AD - klickabara länkar i mobil - Digital signering av delegeringsmodul, tröskelvärde i Appen diagram för statistik över vid behovsmedicin över tiden, mm.

Hjälpmedelsmodul: Hjälpmedelsrad på brukarkort döljs om inte hjälpmedelsmodulen används av kund,
AvgifterMöjlighet att lägga in antal på Nivåer (en ny tilläggstjänst)
e-Planering: Förbättringar avseende telefonnumer, postnummer samt synkronisering av inaktiva brukare coh användare.
Safe-ID tjänst: Ny inloggningssida med möjlighet till fler inloggningsmetoder i enlighet med GDPR. Förändringar för både användare och adminstratörer.

Utredning: Behörighet till utredningslänken på brukarkortet

Release 2017.12.22

Dynamisk statistik: mindre förbättringar vid upplägg av Uppgifter i mallen
Läkemedel: div förbättriingar, prestana
Delederingar i Safe-Doc: mindre förbättringar
Avgifter/ekonomi: förbättrad sökfunktion: person, besluts-id, uppgifter på faktura, autogiro (tillval)
Kalendern: påminnelser avseende genomförandeplan visas i kalendern, SoL- och HSL insatser visas i kalendern om dessa moduler tillämpas
Inloggningsförsök: inställning om hur många försök användare kan göra innan kontot låses
Brukar- och enhetsrättigheter: ändrat till att vara utökade rättigheter. OBS! De Utökande rättigheterna måste läggas til i era roller för att dessa länkar skall bli tillgängliga på användarkorten. 
Start - och stoppdatum på användarkort: användare inaktiveras automatiskt dagen efter satt slutdatum om detta tillämpas

Äldre releaser
Förändringar mellan release 2016.12.21 till 2017.6.pdf
Release 2016.12.21.pdf
Nyheter till release 2016-04-29.pdf
Ny release 2015-06-29 för privata.pdf
Safe-Doc privata mellan 2013 och 2014-12-10.pdf