Releasedokument för Safe-Doc och Tilläggsmoduler

Release

Omfattar
Release Safe-Doc 2019.06.25

Genomförandeplan: Bla. En ny funktion för Uppföljning av hela genomförandeplanen. Utökande rättighet krävs.
Familjehem (tilläggsmodul): Möjlighet att ange antal platser hemmet tillhandahåller samt att se hur många som är upptagna. Möjligt att ange frastexter i förfrågan.
HVB-modul (tilläggsmodul): Samlad bild över de HVB-hem som lagts upp. Möjlighet till att ange antal platser hemmen har samt att se hur många som är upptagna. Pågående placering kan avslutas och ny kan påbrjas inom ärendet. Dokumentations möjlighet enligt riktlinjer, arbetsanteckningar med möjlighet att koppla dokument. GP BBIC och social journal. Sammanställnig för återrapportering till uppdragsgivare. Faktureringsunderlag till uppdrgagsgivare kan tas fram.
Ordbehandlare (tilläggsmodul): Sidnummrering visas  automatiskt i sidfoten då dokument överstigen 1 sida.
Utökade rättigheter: Nytt är: Låsa/Låsa upp vårdtillfällen, rättighet att följa upp genomförandeplan men nya funktionen. Roller behöver kompletteras med dessa rättigheter för att funktionena numera skall kunna nyttjas. 
Brukarrättigheter: Funktionen är utökad för att det enklare ska gå att begränsa eller tilldela en användare rättigheter till en brukare.
Exklusive rättigheter: Behörighetskontroll  - I denna vy kan också behörigheter för användare göras för att begränsa eller tilldela rättigheter till en brukare.
Spärr till NPÖ (NPÖ är tilläggsmodul)
Om patienten inte ger sitt medgivande finns numer möjlighet att ställa in en spärr  på brukarkorten i Safe -Doc som gör att patienten inte följer med till TGP- filen när den skapas. 
Brukarkortet: Fältet Övrigt information är borttagen på Brukarkortet.
Sökfunktionen vid sökning av person, brukare eller användare: Utökad funktionallitet som medför att du kan söka på del av personnummer, hela personnummret, dela av för eller efternamn, helt för eller efternamn, del av eller helt användarnamn
Alfa e-Läkemedel (Tilläggsmodul): Integration av nytt rollsystem som innebär att 
Rollsystemet är vidareutvecklat för att ex. Arbetsterapeut och Sjukgymnast ska kunna lägga in HSL uppgifter utan att ha åtkomst till läkemedel.

Release Safe-Doc NG 1.0
(2018.04)

Allmänt: Releasen innehåller många underliggande delar som är förberedande för att bland annat uppgraderingar skall kunna utföras automatiskt vid kommande releaser.
Filhanteraren: Generell förbättring vid nedladdning av filer.
e-Läkemedel: Möjlighet att ansluta till AD - klickabara länkar i mobil - Digital signering av delegeringsmodul, tröskelvärde i Appen diagram för statistik över vid behovsmedicin över tiden, mm.

Hjälpmedelsmodul: Hjälpmedelsrad på brukarkort döljs om inte hjälpmedelsmodulen används av kund,
AvgifterMöjlighet att lägga in antal på Nivåer (en ny tilläggstjänst)
e-Planering: Förbättringar avseende telefonnumer, postnummer samt synkronisering av inaktiva brukare och användare.
Safe-ID tjänst: Ny inloggningssida med möjlighet till fler inloggningsmetoder i enlighet med GDPR. Förändringar för både användare och adminstratörer.

Utredning: Behörighet till utredningslänken på brukarkortet

Release 2017.12.22

Dynamisk statistik: mindre förbättringar vid upplägg av Uppgifter i mallen
Läkemedel: div förbättriingar, prestana
Delederingar i Safe-Doc: mindre förbättringar
Avgifter/ekonomi: förbättrad sökfunktion: person, besluts-id, uppgifter på faktura, autogiro (tillval)
Kalendern: påminnelser avseende genomförandeplan visas i kalendern, SoL- och HSL insatser visas i kalendern om dessa moduler tillämpas
Inloggningsförsök: inställning om hur många försök användare kan göra innan kontot låses
Brukar- och enhetsrättigheter: ändrat till att vara utökade rättigheter. OBS! De Utökande rättigheterna måste läggas til i era roller för att dessa länkar skall bli tillgängliga på användarkorten. 
Start - och stoppdatum på användarkort: användare inaktiveras automatiskt dagen efter satt slutdatum om detta tillämpas

Äldre releaser
Förändringar mellan release 2016.12.21 till 2017.6.pdf
Release 2016.12.21.pdf
Nyheter till release 2016-04-29.pdf
Ny release 2015-06-29 för privata.pdf
Safe-Doc privata mellan 2013 och 2014-12-10.pdf